ΥΦΑΝΤΗΣ - ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΙΑ - ΔΙΑΝΟΜΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ ΠΑΤΡΑΣ

ΦΟΡΟΛΟΓΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:

Α.Φ.Μ.: 094346533
Δ.Ο.Υ.: Α’ Πατρών
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ: Διανομές Τροφίμων
ΤΗΛΕΦΩΝΟ: 2610-437.826, -7
ΦΑΞ: 2610-437.828
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ: Διοδώρου 132, Πάτρα
Τ.Κ.: 26443
MAIL: yf_patra@hol.gr
Αριθμός Γ.Ε.ΜΗ: 36607116000


ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ